Bài 19 trang 14 SGK Toán 8 tập 2

Bài 19 trang 14 sgk Toán 8 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 19 trang 14 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2.

Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 30 trang 14 SGK Toán 8 tập 2? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức Toán 8 chương 3 phần đại số đã được học trên lớp về phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

Xem chi tiết!

Đề bài 19 trang 14 SGK Toán 8 tập 2

Viết phương trình ẩn x rồi tính x (mét) trong mỗi hình dưới đây (h.4) (S là diện tích của hình):

Đề bài 19 trang 14 SGK Toán 8 tập 2

» Bài tập trướcBài 18 trang 14 sgk Toán 8 tập 2

Giải bài 19 trang 14 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Công thức tính diện tích hình chữ nhật: \(S=a\times b\)

Trong đó: \(S\) là diện tích hình chữ nhật

\(a\) là chiều dài hình chữ nhật

\(b\) là chiều rộng hình chữ nhật

Công thức tính diện tích hình thang: \(S = \dfrac{{h\left( {a + b} \right)}}{2}\)

Trong đó: \(S\) là diện tích hình thang

\(a\)\(b\) là độ dài hai đáy của hình thang

\(h\) là chiều cao của hình thang.

- Để giải các phương trình đưa được về \(ax + b = 0\) ta thường biến đổi phương trình như sau:

+ Quy đồng mẫu hai vế và khử mẫu.

+ Thực hiện phép tính để bỏ dấu ngoặc và chuyển vế các hạng tử để đưa phương trình về dạng \(ax + b=0\) hoặc \(ax=-b\).

+ Tìm \(x\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 19 trang 14 SGK Toán 8 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Chiều dài hình chữ nhật là: \(x+x+2=2x + 2\)

Diện tích hình chữ nhật là \(S = 9(2x + 2).\)

Vì diện tích \(S = 144 m^2\) nên ta có phương trình:

\(9(2x +2) = 144\)

\(⇔18 x + 18 =  144\)

\(⇔18 x = 144 - 18\)

\(⇔18x = 126\)

\(\Leftrightarrow x=126:18\)

\(⇔ x = 7\)

Vậy \(x = 7\,m\)

b) Đáy nhỏ của hình thang là: \(x\)

Đáy lớn của hình thang là: \(x + 5\)

Diện tích hình thang là: \(S = \dfrac{1}{2}.6.\left( {x + x + 5} \right) = 3.\left( {2x + 5} \right)\)

\(S = 75\left( {{m^2}} \right)\)  nên ta có phương trình

\(3(2x + 5) = 75\)

\(\Leftrightarrow 2x + 5 = 75:3\)

\(⇔2x + 5 = 25\)

\( \Leftrightarrow 2x = 25 - 5\)

\(⇔2x = 20\)

\( \Leftrightarrow x = 20:2\)

\(⇔x = 10\)

Vậy \(x = 10\;m.\)

c) Biểu thức tính diện tích hình là:

\(S = 12.x + 6.4 = 12x + 24\)

\(S = 168 m^2\) nên ta có:

\(12x + 24 = 168\)

\( \Leftrightarrow 12x = 168 - 24\)

\( \Leftrightarrow 12x = 144\)

\( \Leftrightarrow x = 144:12\)

\(\Leftrightarrow x = 12\)

Vậy \(x = 12\,m.\)

Giải bài tập khác

Xem thêm hướng dẫn giải các bài tập tiếp theo

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 19 trang 14 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

X