Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải lý lớp 9: Đáp án bài 18 trang 152 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 18 trang 152 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Đề bài

Đặt một vật sáng có dạng chữ L vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, song song với mặt thấu kính, cách thấu kính 30 cm. thấu kính có tiêu cự 15 cm. Ta sẽ thu được ảnh như thế nào?

A. Ảnh thật, cách thấu kính 60 cm

B. Ảnh thật, cách thấu kính 30 cm

C. Ảnh ảo, cách thấu kính 60 cm

D. Ảnh ảo, cách thấu kính 30 cm.

Hướng dẫn giải

Đối với thấu kính hội tụ:

  • Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự cho ảnh thật, ngược chiều với vật.
  • Vật đặt trong khoảng tiêu cự cho ảnh ảo, lớn hơn vật và cùng chiều với vật.

Đáp án bài 18 trang 152 sgk vật lý lớp 9

Đáp án B. Ảnh thật, cách thấu kính 30 cm.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải lý lớp 9: Đáp án bài 18 trang 152 SGK vật lý để xem ở dưới đây
Tải về
13/08/2018    18:39 PM
13/08/2018    18:39 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu