Bài 18 trang 14 SGK Toán 8 tập 2

Bài 18 trang 14 sgk Toán 8 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 18 trang 14 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

Lời giải bài 18 trang 14 sgk Toán 8 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức Toán 8 bài 3 chương 3 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 khác.

Đề bài 18 trang 14 SGK Toán 8 tập 2

Giải các phương trình:

a) \(\dfrac{x}{3} - \dfrac{{2x + 1}}{2} = \dfrac{x}{6} - x\)

b) \(\dfrac{{2 + x}}{5} - 0,5x = \dfrac{{1 - 2x}}{4} + 0,25\)

» Bài tập trướcBài 17 trang 14 sgk Toán 8 tập 2

Giải bài 18 trang 14 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Các bước thực hiện giải phương trình đưa về dạng \(ax+b=0\)

+ Quy đồng mẫu hai vế và khử mẫu.

+ Thực hiện phép tính để bỏ dấu ngoặc và chuyển vế các hạng tử để đưa phương trình về dạng \(ax + b=0\) hoặc \(ax=-b\).

+ Tìm nghiệm của phương trình dạng \(ax+b=0\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 18 trang 14 SGK Toán 8 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a)

\(\eqalign{ & {x \over 3} - {{2x + 1} \over 2} = {x \over 6} - x \cr & \Leftrightarrow {{2x} \over 6} - {{3.\left( {2x + 1} \right)} \over 6} = {x \over 6} - {{6x} \over 6} \cr & \Leftrightarrow 2x-3\left( {2x + 1} \right) = x-6x \cr & \matrix{ { \Leftrightarrow 2x - 6x-3 = - 5x} \hfill \cr { \Leftrightarrow - 4x + 5x = 3} \hfill \cr { \Leftrightarrow x = 3} \hfill \cr} \cr} \)

Phương trình có nghiệm \(x = 3\).

b)

\(\eqalign{& {{2 + x} \over 5} - 0,5x = {{1 - 2x} \over 4} + 0,25 \cr & \Leftrightarrow {{2 + x} \over 5} - {1 \over 2}x = {{1 - 2x} \over 4} + {{25} \over {100}} \cr & \Leftrightarrow {{4\left( {2 + x} \right)} \over {20}} - {{10x} \over {20}} = {{5\left( {1 - 2x} \right)} \over {20}} + {5 \over {20}} \cr & \Leftrightarrow 4\left( {2 + x} \right)-10x = 5\left( {1-2x} \right) + 5 \cr & \matrix{{ \Leftrightarrow 8 + 4x-10x = 5-10x + 5} \hfill \cr { \Leftrightarrow 4x-10x+10x = 5+5-8} \hfill \cr { \Leftrightarrow 4x = 10 - 8} \hfill \cr \matrix{\Leftrightarrow 4x = 2 \hfill \cr \Leftrightarrow x =\dfrac{2}{4} \hfill \cr} \hfill \cr} \cr & \Leftrightarrow x = {1 \over 2} \cr} \)

Vậy phương trình có nghiệm \(x = \dfrac{1 }{ 2}\)

Giải bài tập khác

Xem thêm hướng dẫn giải các bài tập tiếp theo

Giải bài 18 sgk Toán 8 tập 2 trang 14

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 18 trang 14 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

X