Giải bài 177 trang 68 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 177 trang 68 sách giáo khoa toán lớp 6

Đề bài:

Độ C và độ F

Ở nước ta và nhiều nước khác nhau, nhiệt độ được tính theo độ C (chữ đầu của Celsius, đọc là Xen-xi-ớt-xơ)

Ở Anh Mỹ và một số nước khác , nhiệt đô được tính theo độ F (chữ đầu của Fahrenheit, đọc là Phe-rơn-hai-tơ). Công thức đổi từ độ C sang độ F là:
 
F = 9/5 . C + 32 (F và C ở đây là số độ F và số độ C tương ứng)

a) Tính xem trong điều kiện bình thường nước sôi ở bao nhiêu độ F?

b) Lập công thức đổi từ độ F sang độ C rồi tính xem 50⁰F tương đương bao nhiêu độ C?

c) Ở Bắc Cực có một thời điểm mà nhiệt kế đo độ C và nhiệt kế đo độ F cùng chỉ một số. Tìm số đó.

Đáp án:

a) Vì nước sôi ở 100⁰C nên công thức đổi từ nhiệt độ C sang nhiệt độ F, ta có:

Đáp án bài 177 trang 68 sgk toán 6 tập 2
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 177 trang 68 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu