Bài 176 trang 67 SGK Toán 6 tập 2

Bài 176 trang 67 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 176 trang 67 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 176 trang 67 SGK Toán 6 tập 2? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 phần số học đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 176 trang 67 SGK Toán 6 tập 2

Tính:

a) \( \displaystyle 1{{13} \over {15}}.{\left( {0,5} \right)^2}.3 + \left( {{8 \over {15}} - 1{{19} \over {60}}} \right):1{{23} \over {24}}\)

b) \(\dfrac{{\left( {\dfrac{{{{11}^2}}}{{200}} + 0,415} \right):0,01}}{{\dfrac{1}{{12}} - 37,25 + 3\dfrac{1}{6}}}\)

» Bài tập trước: Bài 175 trang 67 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 176 trang 67 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

+ Đổi hỗn số, số thập phân về dạng phân số

+ Thực hiện đúng thứ tự: Trong ngoặc trước, rồi đến nhân chia và cộng trừ.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 176 trang 67 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) \( \displaystyle 1{{13} \over {15}}.{\left( {0,5} \right)^2}.3 + \left( {{8 \over {15}} - 1{{19} \over {60}}} \right):1{{23} \over {24}}\)

\( \displaystyle = {{28} \over {15}}.{\left( {{1 \over 2}} \right)^2}.3 + \left( {{8 \over {15}} - {{79} \over {60}}} \right):{{47} \over {24}}\)

\( \displaystyle = {{28} \over {15}}.{1 \over 4}.3 + {{8.4 - 79} \over {60}}:{{47} \over {24}}\)

\( \displaystyle = {7 \over 5} + {{ - 47} \over {60}}.{{24} \over {47}}\)

\( \displaystyle = {7 \over 5} + {{ - 2} \over 5}\)

\( \displaystyle = {5 \over 5} = 1\)

b) \( \displaystyle \dfrac{{\left( {\dfrac{{{{11}^2}}}{{200}} + 0,415} \right):0,01}}{{\dfrac{1}{{12}} - 37,25 + 3\dfrac{1}{6}}}\)

\( = \dfrac{{\left( {\dfrac{{121}}{{200}} + \dfrac{{415}}{{1000}}} \right):\dfrac{1}{{100}}}}{{\dfrac{1}{{12}} - \dfrac{{149}}{4} + \dfrac{{19}}{6}}}\)

\( = \dfrac{{\left( {\dfrac{{121}}{{200}} + \dfrac{{83}}{{200}}} \right):\dfrac{1}{{100}}}}{{\dfrac{{1 - 447 + 38}}{{12}}}}\)

\( \displaystyle = \left( {{{204} \over {200}}:{1 \over {100}}} \right):{{ - 408} \over {12}}\)

\( \displaystyle = {{102} \over {100}}.{{100} \over 1}.{{ - 12} \over {408}}\)

\( \displaystyle = {{ - 12} \over 4} =  - 3\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 177 trang 68 SGK Toán 6 tập 2

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 176 trang 67 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Hiền Phạm (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X