Bài 17 trang 80 sgk Hình học 6

Giải bài tập 17 trang 80 sách giáo khoa Toán hình học lớp 6: Một học sinh đề nghị làm một thước đo góc hình chữ nhật như hình 22 ...

Đề bài:

Đố: Một học sinh đề nghị làm một "thước đo góc hình chữ nhật" như hình 22 các đoạn thẳng trên các cạnh BC, CD, DA có độ dài bằng nhau.

Hãy đo để kiểm tra xem thước đó đúng hay sai.

hình 22
 

Đáp án giải bài 17 trang 80 sgk Hình học lớp 6

Các em tự thực hành đo. Kết quả là:

- Thước đo góc này sai.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 17 trang 80 sgk Hình học 6 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu