Đáp án bài 17 trang 63 sách giáo khoa Vật lý lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài 17 trang 63 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Cơ học.

Đề bài

Thế nào là sự bảo toàn cơ năng ? Nêu ba ví dụ về sự chuyển hóa từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng khác.

Lời giải đáp án

- Trong quá trình cơ học, động năng và thế năng có thể chuyển hóa lẫn nhau, nhưng cơ năng được bảo toàn.

- Ví dụ:

1. Mũi tên được bắn đi từ chiếc cung.

2. Nước từ trên đập cao chảy xuống.

3. Ném một vật lên cao theo phương thẳng đứng.

doctailieu.com
Tải về
Back to top