Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải bài 17 trang 151 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 17 trang 151 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Bạn Lan chiếu một tia sáng đi từ không khí vào nước rồi đo góc tới và góc khúc xạ. Hãy chỉ ra cặp số liệu nào có thể là kết quả mà bạn Lan thu được.

A. Góc tới bằng 40030'; góc khúc xạ bằng 600.

B. Góc tới bằng 600; góc khúc xạ bằng 40030'.

C. Góc tới bằng 900; góc khúc xạ bằng 00.

D. Góc tới bằng 00; góc khúc xạ bằng 900.

Hướng dẫn giải

Khi tia sáng truyền từ không khí vào nước, góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.

Đáp án bài 17 trang 151 sgk vật lý lớp 9

Đáp án B. Góc tới bằng 600; góc khúc xạ bằng 40030'.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 17 trang 151 sách giáo khoa vật lý lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
13/08/2018    16:28 PM
13/08/2018    16:28 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu