Đáp án bài 166 trang 65 sách giáo khoa toán 6 tập 2

Xem cách làm và đáp án bài 166 trang 65 sgk toán 6 tập 2

Đề bài:

Học kì I số học sinh giỏi của lớp 6D bằng số học sinh còn lại. Sang học kỳ II số học sinh giỏi tăng thêm 8 bạn (số học sinh không đổi) nên số học sinh giỏi bằng số học sinh còn lại. Hỏi trong học kỳ I lớp 6D có bao nhiêu học sinh giỏi?

Đáp án:

*    Gọi x (học sinh) là số học sinh còn lại của lớp 6D ở học kì I.

*    Suy ra số học sinh giỏi của học kì I bằng x (học sinh)

*    Sang học kì II số học sinh giỏi tăng thêm 8 bạn nên số học sinh còn lại là x - 8 (học sinh) (do số học sinh cả lớp không thay đổi)

*    Suy ra số học sinh giỏi của học kì II bằng (x - 8)  (học sinh)

*    Mà số học sinh giỏi học kì II nhiều hơn số học sinh giỏi học kì I là 8 bạn, ta có : (x - 8) - x = 8 (MSC = 21)

=> 14(x - 8) - 6x = 168

=> 14x - 112 - 6x = 168

=> 8x = 168 + 112 = 280

=> x = 280 : 8 = 35 (học sinh)

Do đó, học sinh giỏi học kì I là .35 = 10 (học sinh)

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 166 trang 65 sách giáo khoa toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu