Bài 164 trang 65 SGK Toán 6 tập 2

Bài 164 trang 65 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 164 trang 65 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 164 trang 65 SGK Toán 6 tập 2? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 164 trang 65 SGK Toán 6 tập 2

Khi trả tiền mua một cuốn sách theo đúng giá bìa, Oanh được cửa hàng trả lại 1200 đ vì đã được khuyến mại 10%. Vậy Oanh đã mua cuốn sách với giá bao nhiêu? 

» Bài tập trước: Bài 163 trang 65 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 164 trang 65 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Muốn tìm một số biết \(\dfrac{m}{n}\) của nó bằng \(a\), ta tính \(a:\dfrac{m}{n}\) với \(m,n \in N^*\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 164 trang 65 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Bạn Oanh được trả lại 1200 đồng vì khuyến mại 10%

Điều đố có nghĩa là 10% của giá cuốn sách bằng 1200 đồng. Do đó giá cuốn sách bằng:

\(\displaystyle 1200:10\%  = 1200:{{10} \over {100}} = 12000\) đồng

Vậy Oanh đã mua sách với giá:

\(12 000 - 1200 = 10 800\) đồng 

» Bài tập tiếp theo: Bài 165 trang 65 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 164 trang 65 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu