Giải toán lớp 6: Đáp án bài 163 trang 65 sgk toán 6 tập 2

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 163 trang 65 sách giáo khoa toán 6

Đề bài:

Một cửa hàng bán 356,5m vải gồm hai loại vải hoa và vải trắng. Biết số vải hoa bằng 78,25% số vải trắng. Tính số mét vải mỗi loại.

Đáp án:

Gọi số mét vải trắng là x (m)

Số vải hoa là: x. 78,25% (m)

Ta có: x + x . 78,25% = 356,5

Đáp án bài 163 trang 65 sgk toán 6 tập 2

Vậy:

- Số mét vải loại trắng là 200 m

- Số mét vải loại hoa là 356,5 - 200 = 156,5 m

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 6: Đáp án bài 163 trang 65 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu