Bài 162 trang 65 SGK Toán 6 tập 2

Bài 162 trang 65 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 162 trang 65 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

Lời giải bài 162 trang 65 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập khác.

Đề bài 162 trang 65 SGK Toán 6 tập 2

Tìm \(x\), biết:

a) \( \displaystyle \left( {2,8x - 32} \right):{2 \over 3} =  - 90\)

b) \( \displaystyle \left( {4,5 - 2x} \right).1{4 \over 7} = {{11} \over {14}}\)

» Bài tập trước: Bài 161 trang 64 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 162 trang 65 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

+ Sử dụng \(a:b = c\) thì \(a = c.b\)\(a.b = c\) thì \(b = c:a\)

+ Sử dụng quy tắc chuyển vế

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 162 trang 65 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Từ \( \displaystyle \left( {2,8x{\rm{ }}-{\rm{ }}32} \right):{2 \over 3} =  - 90\)

suy ra \( \displaystyle 2,8x{\rm{ }}-{\rm{ }}32{\rm{ }} =  - 90.{2 \over 3}\) .

hay \( \displaystyle 2,8x - 32 =  - 60\)

Chuyển vế ta được \( \displaystyle 2,8x =  - 60 + 32\) hay \( \displaystyle 2,8x =  - 28\) .

Vậy \(x = -10.\)

b) Từ \( \displaystyle \left( {4,5 - 2x} \right).1{4 \over 7} = {{11} \over {14}}\)

suy ra \( \displaystyle 4,5 - 2x = {{11} \over {14}}:1{4 \over 7}\)

hay \( \displaystyle 4,5 - 2x = {{11} \over {14}}:{{11} \over 7}\)

\( \Rightarrow 4,5 - 2x \)\( \displaystyle = {{11} \over {14}}.{7 \over {11}}\)

Do đó \(4,5 – 2x = 0,5.\)

Chuyển vế ta được: \(2x = 4,5 – 0,5\) hay \(2x = 4\)

Vậy \(x = 2. \)

» Bài tập tiếp theo: Bài 163 trang 65 SGK Toán 6 tập 2

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 162 trang 65 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Hiền Phạm (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X