Giải bài 162 trang 65 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 162 trang 65 sách giáo khoa toán lớp 6

Đề bài:

Tìm x, biết:

Câu hỏi bài 162 trang 65 sgk toán 6 tập 2
 

Đáp án:

Đáp án câu a bài 162 trang 64 sgk toán 6 tập 2

Đáp án câu b bài 162 trang 64 sgk toán 6 tập 2
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 162 trang 65 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu