Bài 162 trang 65 SGK Toán 6 tập 2

Bài 162 trang 65 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 162 trang 65 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 162 trang 65 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập khác.

Đề bài 162 trang 65 SGK Toán 6 tập 2

Tìm \(x\), biết:

a) \( \displaystyle \left( {2,8x - 32} \right):{2 \over 3} =  - 90\)

b) \( \displaystyle \left( {4,5 - 2x} \right).1{4 \over 7} = {{11} \over {14}}\)  

» Bài tập trước: Bài 161 trang 64 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 162 trang 65 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

+ Sử dụng \(a:b = c\) thì \(a = c.b\)\(a.b = c\) thì \(b = c:a\)

+ Sử dụng quy tắc chuyển vế  

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 162 trang 65 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Từ \( \displaystyle \left( {2,8x{\rm{ }}-{\rm{ }}32} \right):{2 \over 3} =  - 90\)

suy ra \( \displaystyle 2,8x{\rm{ }}-{\rm{ }}32{\rm{ }} =  - 90.{2 \over 3}\) .

hay \( \displaystyle 2,8x - 32 =  - 60\)

Chuyển vế ta được \( \displaystyle 2,8x =  - 60 + 32\) hay \( \displaystyle 2,8x =  - 28\) .

Vậy \(x = -10.\)

b) Từ \( \displaystyle \left( {4,5 - 2x} \right).1{4 \over 7} = {{11} \over {14}}\)

suy ra \( \displaystyle 4,5 - 2x = {{11} \over {14}}:1{4 \over 7}\)

hay \( \displaystyle 4,5 - 2x = {{11} \over {14}}:{{11} \over 7}\)

\( \Rightarrow 4,5 - 2x \)\( \displaystyle = {{11} \over {14}}.{7 \over {11}}\)

Do đó \(4,5 – 2x = 0,5.\)

Chuyển vế ta được: \(2x = 4,5 – 0,5\) hay \(2x = 4\)

Vậy \(x = 2. \)

» Bài tập tiếp theo: Bài 163 trang 65 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 162 trang 65 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 162 trang 65 SGK Toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu