Giải toán lớp 6: Đáp án bài 160 trang 64 sgk toán 6 tập 2

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 160 trang 64 sách giáo khoa toán 6

Đề bài:

Tìm phân số bằng phân số 18/27 biết rằng ƯCLN (a, b) = 13.

Đáp án:


Đáp án bài 160 trang 64 sgk toán 6 tập 2
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 6: Đáp án bài 160 trang 64 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu