Bài 16 trang 80 sgk Hình học 6

Đáp án bài tập 16 trang 80 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 phần Hình học: Tìm số đo của góc tạo bởi kim phút và kim giờ của đồng hồ vào lúc 12 giờ

Đề bài:

Khi hai tia Ox, Oy trùng nhau, trong trường hợp cần thiết, ta cũng coi góc xOy là một góc và gọi là "góc không". Số đo của góc không là 0⁰. Tìm số đo của góc tạo bởi kim phút và kim giờ của đồng hồ vào lúc 12 giờ.

Đáp án bài 16 sgk Hình học lớp 6 trang 80

Vào lúc 12 giờ thì kim phút và kim giờ trùng nhau nên góc do chúng tạo thành bằng 0⁰.

--------------------------------------------------------------------

    Trên đây là lời giải bài 16 trang 80 Hình học lớp 6, các bạn có thể tham khảo thêm đáp án giải hình 6 bài 17 trang 80 hoặc hướng dẫn phương pháp giải Toán lớp 6 khác tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 16 trang 80 sgk Hình học 6 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu