Giải Vật lý lớp 8: Đáp án bài 16 trang 63 SGK Vật lý lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 16 trang 63 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1.

Đề bài

Công suất cho ta biết điều gì?

Lời giải đáp án

Công suất cho ta biết khả năng thực hiện công của một người hay một máy trong một đơn vị thời gian.
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top