Đáp án bài 159 trang 64 sách giáo khoa toán 6 tập 2

Xem cách làm và đáp án bài 159 trang 64 sgk toán 6 tập 2

Đề bài:

Các phân số sau đây được sắp xếp theo một quy luật. Hãy qui đồng mẫu các phân số để tìm quy luật đó rồi điền tiếp vào chỗ trống một phân số thích hợp:

Câu hỏi bài 159 trang 64 sgk toán 6 tập 2
 

Đáp án:

Đáp án bài 159 trang 64 sgk toán 6 tập 2 phần 1

Đáp án bài 159 trang 64 sgk toán 6 tập 2 phần 2

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 159 trang 64 sách giáo khoa toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu