Giải bài 157 trang 64 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 157 trang 64 sách giáo khoa toán lớp 6

Đề bài:

Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ:

15 phút; 45 phút; 78 phút; 150 phút.

Câu hỏi bài 157 trang 64 sgk toán 6 tập 2
 

Đáp án:

Gợi ý: 1h = 60 phút

Muốn đổi phút ra giờ ta lấy số phút  chia cho 60.

Đáp án bài 157 trang 64 sgk toán 6 tập 2
 

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 157 trang 64 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu