Đáp án bài 156 trang 64 sách giáo khoa toán 6 tập 2

Xem cách làm và đáp án bài 156 trang 64 sgk toán 6 tập 2

Đề bài:

Rút gọn:

Câu hỏi bài 156 trang 64 sgk toán 6 tập 2
 

Đáp án:

Cách làm:

- phần a): phân tích thành các thừa số chung, rồi rút chúng ra ngoài dấu ngoặc, sau đó rút gọn.

- phần b): phân tích một số thành tích các số, sau đó rút gọn các số giống nhau ở tử và mẫu.

Đáp án bài 156 trang 64 sgk toán 6 tập 2
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 156 trang 64 sách giáo khoa toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu