Giải toán lớp 6: Đáp án bài 155 trang 64 sgk toán 6 tập 2

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 155 trang 64 sách giáo khoa toán 6

Đề bài:

 Điền số thích hợp vào ô vuông:

Câu hỏi bài 155 trang 64 sgk toán 6 tập 2
 

Đáp án:

Đáp án bài 155 trang 64 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

+) Muốn rút gọn một phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung (khác 1 và -1) của chúng,

+)Muốn quy  đồng mẫu số nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau:

Bước 1: Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung.

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi maaix (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 6: Đáp án bài 155 trang 64 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu