Bài 155 trang 60 SGK Toán 6 tập 1

Bài 155 trang 60 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 155 trang 60 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 155 trang 60 SGK Toán 6 tập 1? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 bài 18 chương 1 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết...!

Đề bài 155 trang 60 SGK Toán 6 tập 1

 Cho bảng:

a 6 150 28 50
b 4 20 15 50
ƯCLN(a, b) 2      
BCNN(a, b) 12      
ƯCLN(a, b).BCNN(a, b) 24      
a.b 24      

a) Điền vào các ô trống của bảng.

b) So sánh tích \(ƯCLN (a, b) . BCNN (a, b)\) với tích \(a . b\).

» Bài tập trước: Bài 154 trang 59 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 155 trang 60 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

+ Muốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước như sau:

  • Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.
  • Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung.
  • Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ƯCLN phải tìm

+ Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước sau:

  • Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố
  • Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.
  • Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 155 trang 60 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a)

+) \(150=2.3.5^2\)

     \(20=2^2.5\)

     \(ƯCLN(a,b)=2.5=10\)

     \(BCNN(a,b)=2^2.3.5^2=300\)

     \(ƯCLN(a,b).BCNN(a,b) = 3000\)

     \(a.b=150.20=3000\)

+) \(28=2^2.7\)

     \(15=3.5\)

     \(ƯCLN(a,b)=1\)

     \(BCNN(a,b)=2^2.3.5.7=420\)

     \(ƯCLN(a,b).BCNN(a,b) = 420\)

     \(a.b=28.15=420\)

+) \(50=2.5^2\)

     \(ƯCLN(a,b)=50\)

     \(BCNN(a,b)=50\)

     \(ƯCLN(a,b).BCNN(a,b) = 2500\)

     \(a.b=50.50=2500\)

a 6 150 28 50
b 4 20 15 50
ƯCLN(a, b) 2 10 1 50
BCNN(a, b) 12 300 420 50
ƯCLN(a, b).BCNN(a, b) 24 3000 420 2500
a.b 24 3000 420 2500

b) \(ƯCLN (a, b) . BCNN (a, b)=a.b\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 156 trang 60 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 155 trang 60 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top