Bài 150 trang 61 SGK Toán 6 tập 2

Bài 150 trang 61 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 150 trang 61 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 150 trang 61 SGK Toán 6 tập 2? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết...

Đề bài 150 trang 61 SGK Toán 6 tập 2

Điểm kiểm tra của lớp 6C đều trên trung bình và được biểu diễn như hình 16. 

Đề bài 150 trang 61 SGK Toán 6 tập 2

a) Có bao nhiêu phần trăm bài đạt điểm 10 ?

b) Loại điểm nào cao nhất ? Chiếm bao nhiêu phần trăm ?

c) Tỉ lệ bài đạt điểm 9 là bao nhiêu phần trăm ?

d) Tính tổng số bài kiểm tra toán của lớp 6C biết rằng có 16 bài đạt điểm 6.

» Bài tập trước: Bài 149 trang 61 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 150 trang 61 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

a) b) c) Quan sát đồ thị hàm số để trả lời.

d) Sử dụng: Muốn tìm một số biết \(\dfrac{m}{n}\) của nó bằng \(a\), ta tính \(a:\dfrac{m}{n}\) với \(m,n \in N^*\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 150 trang 61 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Số phần trăm bài đạt điểm 10 là 8% (cột in đậm thấp nhất)

b) Loại điểm cao nhất là 7 chiếm 40% (cột cao nhất)

c) Tỉ lệ bài đạt điểm 9 là 0% (không có cột nào ở điểm 9)

d) 16 bài đạt điểm 6 chiếm tỉ số phần trăm là 32% nên tổng số bài kiểm tra bằng:

 \(16:\dfrac{32}{100}=\dfrac{16.100}{32}=50\) (bài kiểm tra).

» Bài tập tiếp theo: Bài 151 trang 61 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 150 trang 61 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top