Bài 15 trang 80 sgk Hình học 6

Hướng dẫn giải bài 15 trang 80 sách giáo khoa Toán hình lớp 6: Tìm số đo của góc lúc 2 giờ, 3 giờ, 5 giờ, 6 giờ, 10 giờ.

Đề bài:

Ta có thể xem kim phút và kim giờ của đồng hồ là hai tia chung gốc (gốc trùng với trục quay của hai kim). Tại mỗi thời điểm hai kim tạo thành một góc. Tìm số đo của góc lúc 2 giờ, 3 giờ, 5 giờ, 6 giờ, 10 giờ.

Đáp án giải bài tập 15 trang 80 sgk Hình học lớp 6

Vào lúc 6 giờ đúng, kim giờ và kim phút thẳng hàng với nhau, chúng tạo thành góc 180⁰.

Do đó: 180⁰ : 6 = 30⁰ nên mỗi giờ kim đồng hồ quay được góc 30⁰

Góc giữa hai kim:

   - lúc 2 giờ là: 30⁰ . 2 = 60⁰

   - lúc 3 giờ là: 30⁰ . 3 = 90⁰

   - lúc 5 giờ là: 30⁰ . 5 = 150⁰

   - lúc 6 giờ là: 30⁰ . 6 = 180⁰

   - lúc 10 giờ là: 30⁰ . 2 = 60⁰

Sẽ có bạn thắc mắc tại sao lúc 10 giờ lại nhân với 2 chứ không phải nhân với 10, bởi vì góc giữa hai kim luôn nhỏ hơn hoặc bằng 180⁰.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 15 trang 80 sgk Hình học 6 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu