Giải bài 15 trang 63 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 15 trang 63 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Cơ học.

Đề bài

Phát biểu định luật về công.

Lời giải đáp án

- Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công.

- Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.

doctailieu.com
Tải về
Back to top