Giải bài 15 trang 178 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11

Đáp án bài 15 trang 178 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11 phần câu hỏi ôn tập cuối năm. Nêu định nghĩa hàm liên túc tại một điểm

1. Đề bài

Nêu định nghĩa hàm liên túc tại một điểm, trên một khoảng. Nêu nhận xét về đồ thị của một hàm số liên tục trên một khoảng.

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 15 trang 178

Đáp án bài 15 trang 178 SGK toán đại số và giải tích lớp 11
Đáp án bài 15 trang 178 SGK toán đại số và giải tích lớp 11 hình 1
 

doctailieu.com
Back to top