Bài 15 trang 15 SGK Toán 6 tập 2

Bài 15 trang 15 sgk Toán 6 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 15 trang 15 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2.

   Lời giải bài 15 trang 15 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập rút gọn phân số khác.

Đề bài 15 trang 15 SGK Toán 6 tập 2

Rút gọn các phân số sau:

a)  \(\dfrac{22}{55}\) ;        b) \(\dfrac{-63}{81}\) ;      

c) \(\dfrac{20}{-140}\) ;        d) \(\dfrac{-25}{-75}\) .

» Bài tập trước: Bài 14 trang 11 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 15 trang 15 sgk Toán 6 tập 2

 

Hướng dẫn cách làm
 
Muốn rút gọn một phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung (khác 1 và - 1) của chúng.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 15 trang 15 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) \(\dfrac{22}{55}=\dfrac{22:11}{55:11}  = \dfrac{2}{5}\);  

b) \(\dfrac{-63}{81}=\dfrac{-63:9}{81:9} = \dfrac{-7}{9}\);    

c) \(\dfrac{20}{-140}= \dfrac{20:(-20)}{-140:(-20)} = \dfrac{-1}{7}\);

d) \(\dfrac{-25}{-75}= \dfrac{(-25):(-25)}{(-75):(-25)} = \dfrac{1}{3}\).

» Bài tập tiếp theo: Bài 16 trang 15 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 15 trang 15 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top