Bài 15 trang 131 SGK Toán 8 tập 2

Bài 15 trang 131 sgk Toán 8 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 15 trang 131 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 15 trang 131 sgk Toán 8 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức Toán 8 phần Đại Số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập nâng cao khác.

Đề bài 15 trang 131 SGK Toán 8 tập 2

Giải bất phương trình:

\(\dfrac{{x - 1}}{{x - 3}} > 1\)

» Bài tập trước: Bài 14 trang 131 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 15 trang 131 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn cách làm

- Bước 1: Chuyển tất cả các hạng tử sang vế trái.

- Bước 2: Qui đồng cùng mẫu thức chung.

- Bước 3: Rút gọn, tìm nghiệm của bất phương trình.

- Bước 4: Kết luận.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 15 trang 131 SGK Toán 8 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

\(\eqalign{ &{{x - 1} \over {x - 3}} > 1 \cr & \Leftrightarrow {{x - 1} \over {x - 3}} - 1 > 0 \cr & \Leftrightarrow {{x - 1} \over {x - 3}} - {{x - 3} \over {x - 3}} > 0 \cr & \Leftrightarrow {{x - 1 - \left( {x - 3} \right)} \over {x - 3}} > 0 \cr & \Leftrightarrow {{x - 1 - x + 3} \over {x - 3}} > 0 \cr & \Leftrightarrow {2 \over {x - 3}} > 0 \cr & \Leftrightarrow x - 3 > 0 \cr & \Leftrightarrow x > 3 \cr} \)

Vậy nghiệm của bất phương trình là \( x > 3\).

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 15 trang 131 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
28/10/2019    13:34 PM
28/10/2019    13:34 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top