Giải toán lớp 6: Đáp án bài 149 trang 61 sgk toán 6 tập 2

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 149 trang 61 sách giáo khoa toán 6

Đề bài:

Viết các số liệu nêu trong câu hỏi trang 61 hãy dựng biểu đồ phần trăm dưới dạng ô vuông.

Đáp án:

Tính tỉ số phần trăm:

Đáp án bài 149 trang 61 sgk toán 6 tập 2

Vẽ biểu đồ ô vuông:

biểu đồ ô vuông
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 6: Đáp án bài 149 trang 61 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu