Giải bài 148 trang 60 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 148 trang 60 sách giáo khoa toán lớp 6

Đề bài:

 Sử dụng máy tính bỏ túi

Câu hỏi bài 148 trang 60 sgk toán 6 tập 2

Dùng máy tính bỏ túi để tính tỉ số phần trăm của:

a) 65 và 160

b) 0,453195 và 0,15

c) 1762384 và 4405960

Đáp án:

Sử dụng máy tính bỏ túi và làm theo hướng dẫn trên, ta được kết quả:

a) 40.625%

b) 302.13%

c) 40%

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 148 trang 60 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu