Giải toán lớp 6: Đáp án bài 147 trang 59 sgk toán 6 tập 2

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 147 trang 59 sách giáo khoa toán 6

Đề bài:

Cầu Mỹ Thuận nối hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long được khánh thành ngày 21-5-2000.

Câu hỏi bài 147 trang 59 sgk toán 6 tập 2
 

Cầu Mỹ Thuận là cây cầu treo hiện đại (cầu dây văng) đầu tiên ở nước ta với chiều dài 1535m bắc ngang sông Tiền, một trong những con sông rộng nhất Việt Nam. Nếu vẽ trên bản đồ tỉ lệ xích 1 : 20000 thì cây cầu này dài bao nhiêu xentimet?

Đáp án:

Gọi b (cm) là chiều dài cầu Mỹ Thuận trên bản đồ tỉ lệ xích 1 : 20000. Ta có:

Đáp án bài 147 trang 59 sgk toán 6 tập 2

Vậy, cầu Mỹ Thuận trên bản đồ dài 7,675 cm.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 6: Đáp án bài 147 trang 59 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu