Đáp án bài 145 trang 59 sách giáo khoa toán 6 tập 2

Xem cách làm và đáp án bài 145 trang 59 sgk toán 6 tập 2

Đề bài:

Tìm tỉ lệ xích của một tấm bản đồ, biết rằng quãng đường từ Hà Nội đến Thái Nguyên trên bản đồ là 4cm còn trong thực tế là 80km.

Đáp án:

Lý thuyết

Tỉ lệ xích = bản đồ : thực tế

T = a/b

Đổi ra cm: 80km = 8 000 000 cm

Tỉ lệ xích của bản đồ là:

Đáp án bài 145 trang 59 sgk toán 6 tập 2

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 145 trang 59 sách giáo khoa toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu