Đáp án bài 144 trang 59 sách giáo khoa toán 6 tập 2

Xem cách làm và đáp án bài 144 trang 59 sgk toán 6 tập 2

Đề bài:

Biết tỉ số phần trăm nước trong dưa chuột là 97,2%. Tính lượng nước trong 4kg dưa chuột.

Đáp án:

Lượng nước trong 4kg dưa chuột là:

Đáp án bài 144 trang 59 sgk toán 6 tập 2

Vậy lượng nước trong 4kg dưa chuột là 3,888kg.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 144 trang 59 sách giáo khoa toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu