Giải toán lớp 6: Đáp án bài 143 trang 59 sgk toán 6 tập 2

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 143 trang 59 sách giáo khoa toán 6

Đề bài:

Trong 40kg nước biển có 2kg muối. Tính tỉ số phần trăm muối trong nước biển.

Đáp án:

Tỉ số phần trăm muối có trong nước biển là:

Đáp án bài 143 trang 59 sgk toán 6 tập 2

Vậy tỉ số phần trăm muối trong nước biển là 5%.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 6: Đáp án bài 143 trang 59 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu