Giải bài 142 trang 59 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 142 trang 59 sách giáo khoa toán lớp 6

Đề bài:

Khi nói đến vàng ba số 9 (999) ta hiểu rằng: Trong 1000g "vàng" này chứa tới 999g vàng nguyên chất, nghĩa là tỉ lệ vàng nguyên chất là 999/1000 = 99,9%. Em hiểu thế nào khi nói đến vàng bốn số 9 (9999).

Đáp án:

Khi nói vàng bốn số 9 (9999), nghĩa là Trong 10 000g "vàng" này chứa tới 9999g vàng nguyên chất, nghĩa là tỉ lệ vàng nguyên chất là:

Đáp án bài 142 trang 59 sgk toán 6 tập 2

(tỉ lệ này cao hơn vàng 3 số 9)

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 142 trang 59 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu