Đáp án bài 141 trang 58 sách giáo khoa toán 6 tập 2

Xem cách làm và đáp án bài 141 trang 58 sgk toán 6 tập 2

Đề bài:

Tỉ số của hai số là a và b bằng một một phần hai. Tìm hai số đó biết a-b = 8

Đáp án:

Đáp án bài 141 trang 58 sgk toán 6 tập 2

Đáp án: a = 24; b = 16

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 141 trang 58 sách giáo khoa toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu