Giải toán lớp 6: Đáp án bài 140 trang 58 sgk toán 6 tập 2

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 140 trang 58 sách giáo khoa toán 6

Đề bài:

Chuột nặng hơn voi !

Câu hỏi bài 140 trang 58 sgk toán 6 tập 2
 

Một con chuột nặng 30g còn con voi nặng 5 tấn. Tỉ số giữa khối lượng của chuột và khối lượng của voi là 30/5 = 6, nghĩa là 1 con chuột nặng bằng 5 con voi ! Em có tin như vậy không? Sai lầm ở chỗ nào?

Đáp án:

Sai lầm ở chỗ dùng đơn vị đọ khác nhau (g và tấn). Cần đổi hai khối lượng ra cùng một đơn vị đo: 5 tấn ra g hoặc 30g ra tấn.

5 tấn = 5.1000000 g = 5000000g

Tỉ số giữa khối lượng chuột và voi đúng là:

Đáp án bài 140 trang 58 sgk toán 6 tập 2
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 6: Đáp án bài 140 trang 58 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Yêu cầu giải đề