Bài 14 trang 79 sgk Hình học 6

Giải bài tập 14 trang 79 sách giáo khoa Toán lớp 6 phần Hình học : Ước lượng bằng mắt xem góc nào vuông, nhọn, tù, bẹt ?

Đề bài:

Xem hình 21. Ước lượng bằng mắt xem góc nào vuông, nhọn, tù, bẹt.

Dùng góc vuông của eke để kiểm tra lại kết quả. Dùng thước đo góc tìm số đo mỗi góc.

hình 21
 

Đáp án bài 14 trang 79 sgk Hình học lớp 6

Ước lượng bằng mắt:

   - Góc vuông: góc 1, góc 5

   - Góc nhọn: góc 3, góc 6

   - Góc tù: góc 4

   - Góc bẹt: góc 2

Kết quả đo:

kết quả đo

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 14 trang 79 sgk Hình học 6 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu