Bài 14 trang 11 SGK Toán 6 tập 2

Bài 14 trang 11 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 14 trang 11 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 14 trang 11 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập tính chất cơ bản của phân số khác.

Đề bài 14 trang 11 SGK Toán 6 tập 2

Ông đang khuyên cháu
 

Đố .Ông đang khuyên cháu điều gì?

Điền số thích hợp vào ô vuông để có hai phân số bằng nhau. Sau đó, viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô ở hai hàng dưới cùng, em sẽ trả lời được câu hỏi trên.

Đề bài 14 trang 11 SGK Toán 6 tập 2
 

7 20 7 20 18 -27 24 25 -2 45 25 32
                       

 

7 20 18 -27 25 -35 18 100 18 64 -2 24
                       

» Bài tập trước: Bài 13 trang 11 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 14 trang 11 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Sử dụng tính chất cơ bản của phân số:

Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số bằng phân số đã cho: 

\(\dfrac{a}{b} = \dfrac{{a.m}}{{b.m}}\,\,\left( {m \in Z,m \ne 0} \right)\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 14 trang 11 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

- Trước hết, điền các số vào ô vuông.

Giải bài 14 trang 11 sgk Toán 6 tập 2

- Sau đó, viết chữ tương ứng với mỗi ô vuông vào hai hàng dưới (ví dụ: số 7 tương ứng với chữ C) ta được:

7 20 7 20 18 -27 24 25 -2 45 25 32
C O C O N G M A I S A T

 

7 20 18 -27 25 -35 18 100 18 64 -2 24
C O N G A Y N E N K I M

Vậy ông đang khuyên cháu là: "Có công mài sắt có ngày nên kim"

» Bài tập tiếp theo: Bài 15 trang 15 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 14 trang 11 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top