Bài 14 trang 30, 31 sgk TNXH 3

Giải bài 14 trang 30, 31 sách giáo khoa tnxh lớp 3 nêu ra một ví dụ cho thấy não điều khiển, phối hợp mọi hoạt động của cơ thể.

Bài 14: Hoạt động thần kinh (tiếp theo)

Câu hỏi trang 30

Khi bất ngờ giẫm phải đinh, Nam đã có phản ứng như thế nào?

Bài 14 trang 30, 31 sgk TNXH 3

Trả lời

- Nam rút cây đinh ra khỏi dép và vứt vào thùng rác.

Câu hỏi trang 31

Nêu một ví dụ cho thấy não điều khiển, phối hợp mọi hoạt động của cơ thể.

Trả lời

  • Khi viết chính tả: tai phải nghe, mắt phải nhìn, tay phải viết, …
  • Khi đá bóng: mắt phải nhìn, chân phải di chuyển phối hợp cùng cơ thể, …

------------

Hướng dẫn giải Bài 15 Vệ sinh thần kinh và đáp án bài tập sgk Tự nhiên và xã hội lớp 3 khác tại doctailieu.com

Giangdh (Tổng hợp)
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ