Giải bài 139 trang 58 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 139 trang 58 sách giáo khoa toán lớp 6

Đề bài:

Tỉ số của hai số a và b có thể viết là . Cách viết này có khác gì cách viết phân số không? Cho ví dụ.

Đáp án:

Điểm khác nhau:

là phân số khi a và b đều là số nguyên.

là tỉ số a và b có thể là số nguyên, phân số, hỗn số,...

Ví dụ:

là phân số ( cũng là tỉ số)

là tỉ số ( có tử là hỗn số, mẫu là số nguyên) nhưng không phải là phân số.
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 139 trang 58 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu