Giải toán lớp 6: Đáp án bài 134 trang 55 sgk toán 6 tập 2

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 134 trang 55 sách giáo khoa toán 6

Đề bài:

Sử dụng máy tính bỏ túi

Câu hỏi bài 134 trang 55 sgk toán 6 tập 2
 

Vậy số phải tìm là 30.

Hãy dùng máy tính bỏ túi, kiểm tra lại đáp số của các bài tập 128, 129, 131.

Đáp án:

Đây là bài tập tự luyện. Các bạn sử dụng máy tính và làm theo hướng dẫn trên để kiểm tra lại kết quả các bài tập 128, 129, 131.

Bài 128: Biết 24% của nó bằng 1,2. Ta sử dụng máy tính thực hiện phép chia: 1,2 : 24% = 5 

Bài 129: Biết 4,5% của nó bằng 18. Ta sử dụng máy tính thực hiện phép chia: 18 : 4,5% = 400

Bài 131: Biết 75% của nó bằng 3,75. Ta sử dụng máy tính thực hiện phép chia: 3,75 : 75% = 5

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 6: Đáp án bài 134 trang 55 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Yêu cầu giải đề