Giải bài 133 trang 55 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 133 trang 55 sách giáo khoa toán lớp 6

Đề bài:

Để làm món "dừa kho thịt" ta cần có cùi dừa (cơm dừa), thịt ba chỉ, đường, nước mắm, muối. Lượng thịt ba chỉ và lượng đường theo thứ tự bằng 2/3 và 5% lượng cùi dừa. Nếu có 0,8kg thịt ba chỉ thì phải cần bao nhiêu kilôgam cùi dừa, bao nhiêu kilôgam đường?

Đáp án:

Theo đề bài lượng thịt ba chỉ bằng 2/3 lượng cùi dừa nên lượng cùi dừa bằng:

lượng cùi dừa

Cũng theo đề bài lượng đường bằng 5% lượng cùi dừa nên lượng đường bằng:

lượng đường

Vậy: nếu có 0,8kg thịt ba chỉ thì cần 1,2kg cùi dừa và 0,06kg đường.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 133 trang 55 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Yêu cầu giải đề