Giải bài 13 trang 62 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 13 trang 62 sách giáo khoa toán lớp 6
Mục lục nội dung

Đề bài:

Viết số nghịch đảo của phân số (a,b ∈Z , a ≠ 0, b ≠ 0)

Đáp án:
Đáp án bài 13 trang 62 sgk toán 6 tập 2

Hiền Phạm (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X