Giải bài 13 trang 62 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 13 trang 62 sách giáo khoa toán lớp 6

Đề bài:

Viết số nghịch đảo của phân số (a,b ∈Z , a ≠ 0, b ≠ 0)

Đáp án:
Đáp án bài 13 trang 62 sgk toán 6 tập 2

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 13 trang 62 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu