Giải bài 124 trang 53 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 124 trang 53 sách giáo khoa toán lớp 6

Đề bài:

Sử dụng máy tính bỏ túi

Ví dụ: Một quyển sách giá 8000đ. Tìm giá mới của quyển sách sau khi giảm giá 15%.

Câu hỏi bài 124 trang 53 sgk toán 6 tập 2

Vậy giá mới của quyển sách là 6800đ.

Theo cách trên, em hãy dùng máy tính bỏ túi để kiểm tra giá mới của các mặt hàng nêu ở bài tập 123.

Đáp án:

Sử dụng máy tính theo hướng dẫn trong sách để kiểm tra giá mới ở bài 123. Bạn có thể tham khảo thêm bài 123 (trang 53). Kết quả:

A, D (sai); B, C, E (đúng)

Đáp án bài 124 trang 53 sgk toán 6 tập 2
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 124 trang 53 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu