Giải bài 121 trang 52 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 121 trang 52 sách giáo khoa toán lớp 6

Đề bài:

 Đoạn đường sắt Hà Nội - Hải phòng dài 102 km. Một xẻ lửa xuất phát từ Hà Nội đi được quãng đường. Hỏi xe lửa còn cách Hải Phòng bao nhiêu kilomet?

Câu hỏi bài 121 trang 52 sgk toán 6 tập 2
 

Đáp án:

Cách 1:

Xe lửa đi được quãng đường Hà Nội - Hải Phòng tức là đi được:

.102 = 61,2 km

Vậy xe lửa còn cách Hải Phòng:

102 - 61,2 = 40,8 km

Cách 2: 

Xe lửa đã đi được quãng đường, vậy xe lửa còn cách Hải Phòng:

 quãng đường còn lại nữa.

Hay xe lửa còn cách Hải Phòng: 

.102 = 40,8 km
 


 

 

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 121 trang 52 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu