Đáp án bài 120 trang 52 sách giáo khoa toán 6 tập 2

Xem cách làm và đáp án bài 120 trang 52 sgk toán 6 tập 2

Đề bài:

Sử dụng máy tính bỏ túi

Câu hỏi bài 120 trang 52 sgk toán 6 tập 2

Sử dụng máy tính bỏ túi để tính:

a) 3,7% của 13,5 ;     b) 6,5% của 52,61

c) 17% , 29% , 47% của 2534 ;     d) 48% của 264, 395, 1836.

Đáp án:

Các bạn bấm máy tính như phần hướng dẫn trong sách, dưới đây là kết quả:

a) 3.7% của 13,5 là: 0,4995

b) 6,5% của 52,61 là: 3,41965

c) 17% của 2534 là: 430,78

    29% của 2534 là: 734,86

    47% của 2534 là: 1190,98

d) 48% của 264 là: 126,72

    48% của 395 là: 189,6

    48% của 1836 là: 881,28

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 120 trang 52 sách giáo khoa toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu