Bài 120 trang 100 SGK Toán 6 tập 1

Bài 120 trang 100 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 120 trang 100 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 120 trang 100 SGK Toán 6 tập 1? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 chương 2 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết...

Đề bài 120 trang 100 SGK Toán 6 tập 1

Cho hai tập hợp: \(A =\{3; -5; 7\}; B = \{-2; 4; -6; 8\}\).

a) Có bao nhiêu tích \(ab\) (với \(a ∈ A\)\(b ∈ B\)) được tạo thành?

b) Có bao nhiêu tích lớn hơn \(0\), bao nhiêu tích nhỏ hơn \(0\)?

c) Có bao nhiêu tích là bội của \(6\)?

d) Có bao nhiêu tích là ước của \(20\)?

» Bài tập trước: Bài 119 trang 100 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 120 trang 100 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Cách nhận biết dấu của tích:

 (+) . (+) \(\to\) (+)

 (-) . (-)  \(\to\) (+)

  (+). (-) \(\to\) (-)

  (-) . (+) \(\to\) (-)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 120 trang 100 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Hãy điền vào ô trống trong bảng và trả lời các câu hỏi sau:

Ta có các tích \(ab\) ( với \(a\in A, b \in B\)) là:

a) Có \(12\) tích \(a.b\) được tạo thành;

b) Có \(6\) tích lớn hơn \(0\), \(6\) tích nhỏ hơn \(0\);

c) Có \(6\) tích là bội của \(6\);

d) Có \(2\) tích là ước của \(20\).

a | ab | b -2 4 -6 8
3 -6 12 -18 24
-5 10 -20 30 -40
7 -14 28 -42 56

» Bài tập tiếp theo: Bài 121 trang 100 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 120 trang 100 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top