Lời giải bài 12 trang 80 SGK toán hình học lớp 11

Đáp án bài 12 trang 80 SGK hình học lớp 11 Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

1. Đề bài

Với giả thiết của bài tập 11, gọi N, P, Q lần lượt là giao của mặt phẳng (α) với các đường thẳng CD,DS,SA. Tập hợp các giao điểm I của hai đường thẳng MQ và NP là

(A) Đường thẳng 

(B) Nửa đường thẳng

(C) Đoạn thẳng song song với AB

(D) Tập hợp rỗng

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 12 trang 80

Hình vẽ bài 12 trang 80 sách giáo khoa hình học lớp 11

Đáp án bài 12 trang 80 SGK toán hình học lớp 11

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Lời giải bài 12 trang 80 SGK toán hình học lớp 11 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu