Bài 12 trang 79 sgk Hình học 6

Hướng dẫn giải bài 12 trang 79 sách giáo khoa Toán hình lớp 6:  Đo các góc BAC, ABC, ACB ở hình 19. So sánh các góc ấy.

Đề bài:

 Đo các góc BAC, ABC, ACB ở hình 19. So sánh các góc ấy.

hình 19

Đáp án bài 12 sgk Toán hình lớp 6 trang 79

Đáp án bài 12 trang 79 sgk toán 6 tập 2

(Các bạn không thể lý luận là vì tam giác này có ba cạnh bằng nhau => tam giác đều bởi vì các bạn chưa học về tam giác.)

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 12 trang 79 sgk Hình học 6 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu