Đáp án bài 12 trang 62 sách giáo khoa toán 6 tập 2

Xem cách làm và đáp án bài 12 trang 62 sgk toán 6 tập 2
Mục lục nội dung

Đề bài:

Phát biểu các tính chất cơ bản của phép nhân phân số?

Đáp án:

Phép nhân phân số có các tính chất cơ bản sau:

Đáp án bài 12 trang 62 sgk toán 6 tập 2

Hiền Phạm (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X