Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài 12 trang 53 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải bài tập 12 trang 53 sách giáo khoa Vật Lí lớp 6 : Nêu tên ba loại máy cơ đơn giản mà em đã học.

Đề bài

Hãy nêu tên ba loại máy cơ đơn giản mà em đã học.

Đáp án trả lời câu hỏi 12 trang 53 sgk Vật lí lớp 6

Ba loại máy cơ đơn giản đã học là:

-    Ròng rọc

-    Đòn bẩy

-    Mặt phẳng nghiêng

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
23/07/2018    18:12 PM
23/07/2018    18:12 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top